Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2013

exize
21:16
sto lat sto lat
Reposted fromliwaj liwaj viamefir mefir
exize
21:15

Ludzie czasem charakterem niszczą to co zbudowali sercem...

 - znalezione w sieci
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viamefir mefir
exize
21:15
8720 c901
Reposted fromScivolidinuovo Scivolidinuovo viamefir mefir
exize
21:15
tych prawdziwych mężczyzn jest coraz mniej, za to skurwiele mnożą się jak króliki.
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir
exize
21:15
0129 b69c
Reposted fromkarora karora viamefir mefir
exize
21:15
W życiu jest etapów kilka i albo jesteś w chuj wysoko, albo masz przypał, wiesz?
— ♥Sitek
Reposted frommefir mefir
exize
19:17
9709 12b3 500
Reposted byczekoladazchiliTeereaigrub
exize
19:15
9656 0e50
Reposted byashina666zaganskySnaperuskaquinnek0tRybenka
exize
18:35
8841 0f53
Reposted bykonotoribradypusciupusbanadonasunakolouecraftopryskliwadziewczyna
exize
12:46
gardzę sobą sto razy w tygodniu.
— zimno
Reposted fromzimno zimno viafrestyle frestyle
exize
12:45
9846 cb4a
Reposted fromluthienpalantir luthienpalantir viafrestyle frestyle
exize
12:45
5717 be7e
Reposted fromuszkowo uszkowo viafrestyle frestyle
exize
12:44
3882 458b
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viafrestyle frestyle
exize
12:44
Znam Boga, ale nie rozmawiam z nim długo
od kiedy zobaczyłem, jak pozwala cierpieć ludziom.
— W.E.N.A Dalekie zbliżenia.
Reposted fromarizonadream arizonadream viafrestyle frestyle

March 29 2013

exize
12:03
4081 5c0f
12:00
0887 4461 500
exize
12:00
3855 f598 500
Reposted fromznamysie znamysie viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 09 2013

20:08
6778 b1aa
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
exize
20:08
4943 c8f7
Chodź, pocałuję Cię w Twoje serce. Na  dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. W samo serce...
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viatoolate toolate

November 25 2012

exize
16:01
Odezwij się czasem, ciekawy jestem gdzie i z kim teraz umierasz.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl