Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2014

exize
07:50
exize
07:49
Reposted bySapereAude SapereAude
exize
07:48
Reposted bySapereAudeniewdzieczna

April 20 2014

exize
21:47
Reposted byxannabelleimtiredoflovingwithnobodydontyoukillmenowdotyk-dzwiekubadbloodemotionalanorexicDajanaamagolek22awakencelebrationmadameimperfectimchuckbasssmaaartynnnmarcimagschokipsychodelikdreamerliveJulaHeartanjovecitronpressetulipanowawhynotnowlunolielxwhateverxzadalekonienieniespitanieuciekajagapkasixandninegreatdayforfreedomblack-soulbakatsongoraca-czekoladawhiskyinthejarmerpaulitaaszyysubiektywneDaro92intimacyadijosfrajeros12

April 27 2013

exize
19:15
4370 b6df
Reposted frompressincase pressincase viafrestyle frestyle
exize
19:15
-gacie Ci widać..
-to sobie popatrz 
— Pacia mistrz!
Reposted fromkatalama katalama viafrestyle frestyle
exize
19:15

nie warto się narzucać, kiedy druga osoba ma Cię gdzieś. nawet jeśli serce miałoby, metaforycznie, pękać.

Reposted fromblom1 blom1 viafrestyle frestyle
exize
19:15
0647 fecf
no jak żyć??
exize
19:15
Jesteś niedokończonym wątkiem. 
— Koniec Świata

April 04 2013

exize
22:29
Dobra, jebać to.
Jakoś to będzie.
Reposted frommefir mefir viafrestyle frestyle
exize
22:29
Spotkaliśmy się z jakiegoś powodu, więc albo jesteś błogosławieństwem albo lekcją..
— 16.03.2013r.
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viafrestyle frestyle

April 01 2013

exize
21:26
7872 a911 500

... wódko.

exize
21:21
5158 10b6
Reposted fromkeepfit keepfit viawishyouwerehere wishyouwerehere
exize
21:21
P.S. Oddychaj tlenem a nie wspomnieniami.
I nie obracaj się. Nie obracaj.
— Rajstopy Hrabiny
exize
21:21
A jeśli wróci? Jeśli spojrzy Ci w oczy i powie, że Cię kocha? Wymiękniesz.
Reposted fromGeniusz Geniusz viawishyouwerehere wishyouwerehere
exize
21:21
Milczenie. To najgłośniejszy znak, że coś się dzieje
exize
21:21
6270 5e16
Reposted fromwerterowska werterowska viamefir mefir
exize
21:21
5747 8430
Reposted fromiamstrong iamstrong viamefir mefir
exize
21:19
Kłotnie są po to, aby uświadomić sobie, ile znaczy dla nas ta druga osoba...
— Prawda...?
exize
21:16
1435 6081 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl